سایر دسته بندی ها

تفسیر

تفسیر نمونه سوره ی کهف بخش اول

تفسیر نمونه سوره ی کهف آیات اول تا بیستم آيه و ترجمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى انزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا (1) قـيـمـا ليـنـذر بـاسـا شـديـدا مـن لدنه و يبشر المومنين الذين يعملون الصلحت ان لهم اجرا حسنا (2)…

تفسیر نمونه سوره ی حمد

مقدمه: تفسیر نمونه ج : 1 - ص : 2 بسم الله الرحمن الرحیم ویژگیهای سوره حمد این سوره در میان سوره های قرآن درخشش فوق العاده ای دارد كه از مزایای زیر سرچشمه می گیرد : آهنگ این سوره این سوره اساسا با سوره های دیگر قرآن از نظر لحن و آهنگ فرق…

تفسیر نمونه دعوت به سوى وحدت

در آيـات گذشته دعوت به سوى اسلام با تمام خصوصيات بود ولى در اين آيه دعوت به نقطه هاى مـشترك ميان اسلام و آيينهاى اهل كتاب است روى سخن رابه پيامبر كرده مى فرمايد: ((بگو: اى اهل كتاب ! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما وشما مشترك است كه جز خداوند…