سایر دسته بندی ها

قرآن

تفسیر نمونه سوره ی کهف بخش اول

تفسیر نمونه سوره ی کهف آیات اول تا بیستم آيه و ترجمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذى انزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا (1) قـيـمـا ليـنـذر بـاسـا شـديـدا مـن لدنه و يبشر المومنين الذين يعملون الصلحت ان لهم اجرا…

تفسیر نمونه سوره ی حمد

مقدمه: تفسیر نمونه ج : 1 - ص : 2 بسم الله الرحمن الرحیم ویژگیهای سوره حمد این سوره در میان سوره های قرآن درخشش فوق العاده ای دارد كه از مزایای زیر سرچشمه می گیرد : آهنگ این سوره این سوره اساسا با سوره های دیگر قرآن از نظر لحن و…

تفسیر نمونه دعوت به سوى وحدت

در آيـات گذشته دعوت به سوى اسلام با تمام خصوصيات بود ولى در اين آيه دعوت به نقطه هاى مـشترك ميان اسلام و آيينهاى اهل كتاب است روى سخن رابه پيامبر كرده مى فرمايد: ((بگو: اى اهل كتاب ! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما وشما مشترك است كه جز خداوند…