سایر دسته بندی ها

سخنان تصویری

درس اخلاق ایت الله حق شناس جلسه 5

✳️ داستان حضرت ابراهیم(ع) و میهمان بت‌پرست حضرت ابراهیم(ع) هر وقت می‌خواست غذا بخورد؛ یک کسی را دعوت می‌کرد تا با او هم‌سفره شود؛ اما از اسم و مذهب او سؤال می‌کرد. یک روز رهگذری را دعوت کرد و وقتی از مذهب او سؤال کرد؛ آن شخص در جواب گفت…