سایر دسته بندی ها

امیرالمومنین علی (ع)

احاديث از امام علی (عليه السلام) بخش 2

مردي به نام «جميل» ساليان دراز منشي دربار ساسانيان بود. او عصر علي (علیه السلام ) را درك كرد و در ايام حكومت آن حضرت سخت فرسوده و پير شده بود. موقعي كه اميرالمومنين علي (علیه السلام ) به نهروان آمد و از حال جميل پرسش فرمود: گفتند در قيد…

احاديث از امام علی (عليه السلام) بخش 1

امام علي (علیه السلام ) : 1.دين شخصيت و بزرگي بخشد 2.دانش عظمت بخشد 3.خودخواهي ، سرافکندگي آورد 4.بخشش رفتار پسنديده است 5.سستي ( در همه امور ) تباهي فرصت است. 6.فروتني عظمت آورد. 7.دنيا گذرا است و آخرت پاينده است. 8.عدالت دلپذير است.…

نماز امیرالمومنین (علیه السلام )

نماز امیرالمومنین (علیه السلام ) در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی (ره) آورده شده و به علت فضیلت زیادی که در این نماز است ، در این جا نقل میگردد. از جمله نمازها نماز حضرت امير المؤمنين عليه السلام است شيخ و سيد از حضرت صادق عليه…