سایر دسته بندی ها

امام سجاد (ع)

احادیث امام سجاد (علیه السلام)

حضرت سجاد (علیه السلام) : درانجام وظیفه سنگین تربیت فرزند ، از خداوند بزرگ استمداد می نمود و در ضمن دعاهای خود در پیشگاه الهی عرض میکرد ، بار خدایا مرا درتربیت وادب ونیکوکاری فرزندانم یاری و مدد فرما. الحدیث جلد1 صفحه 53 حضرت امام سجاد…

از سخنان امام سجاد عليه السّلام در باره زهد

به راستى، نشانه روى برتافتگان از دنيا و شيفتگان آخرت، ترك گفتن هر همنشين و دوست و طرد هر رفيقى است كه با آنان همدل و همرنگ نيستند. هان! همانا، آن كس كه براى ثواب آخرت كار كند، نسبت به زرق و برق زودگذر دنيا بی ‏رغبت و براى سفر آخرت حاضر و…

پند و زهد و حكمت‏ از امام سجاد علیه السلام

پند و زهد و حكمت‏ از امام سجاد علیه السلام خداوند، نيرنگ ستم پيشه ‏گان و تجاوز حسدورزان و خشونت گردنكشان را از ما و شما دور سازد. اى مؤمنان مباد كه سركشان و پيروان ايشان كه شيفته دنيا و روى آورنده به آنند شما را از حقّ برگردانند آنان كه…