سایر دسته بندی ها

امام حسین (ع)

حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)

ويژگىِ عاقل نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل در رسد ، غم را با دورانديشى مى رانَد و درگاه عقل را براى چاره جويى مى كوبد ..نزهة الناظر : ص ۸۴ ح ۱۳ ، دانشنامه امام حسین (علیه السلام) جلد13 صفحه 19 آنچه…

حدیثی از امام حسین

امام حسین (علیه السلام) مردی به خدمت امام حسین (علیه السلام)   رسید و گفت : من شخصی گناهکار هستم که نمی توانم خود را از معصیت نگه دارم ، مرا پند و اندرزی بده ، حضرت حسین (علیه السلام)   فرمود : پنج کار را انجام مده بعد هر گناهی مایلی بکن :…

خطبه حضرت سيّدالشّهداء (ع)

گزیده ای از خطب حضرت سيّدالشّهداء (علیه السلام) از مدينه تا كربلا به سوي شهادت از سخنان امام حسين (علیه السلام) زماني‌ كه تصميم گرفت به سوي عراق حركت كند. سپاس به درگاه خداوند، آنچه او خواهد انجام گيرد، و نيرويي نيست جز به اراده‌ي…