1 نظر
  1. سارا می گوید

    ختم قرآن آقای حق الشناس چجوریه؟

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.