درس اخلاق ایت الله حق شناس ره اهل گناه باشی خدا بهت علم نمیده

✅ محرومیت از علم حقیقی در اثر معصیت
و قال امیر المومنین “علیه السلام”: “اذا ارذل الله عبدا حظر علیه العلم”. یعنی اگر خداوند بنده ای را بر اثر ناشایستگی و معصیت، فرومایه و پست بکند، رحمتش را از او باز می دارد و او را از علم و دانش منع می کند و برای به دست آوردن دانش او را موفق نمی کند.
خوب فهمیدی، باباجان! (همانطور که طاعت مقرب است، معصیت دور کننده است) فیزیک می خواند، شیمی می خواند، قمار بازی هم می کند.
علوم اسلامی یک مبحث دیگری است، علم به حمل اولی و شایع است.
“اذا ارذل الله عبدا حظر علیه العلم”.
موفق به یادگیری علم نمی شود. فهمیدی، داداش جون!
آن شب چه داستانی بود که ما از درک فضائل علم حقیقی محروم شدیم؟! آیا من رو سیاه گناه کرده ام؟! آیا شما هم با من شریک جرم بودید؟! من تا صبح ناراحت بودم. علم است آقا، خیلی مهم است.

[ز ملک تا ملکوت ج3 ص 35- دروس اخلاق آیت الله حق شناس]
🌸🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.