درس اخلاق ایت الله حقشناس یارب مرا دریاب

بار الها! من را دریاب!
“فاغتنموا فرص الخیر فان الفرصه تمر مر السحاب”. خودت را دریاب. خودت را بیمه کن. به پروردگار عرض کن: بارالها! من را دریاب. من را دریاب. من بیچاره ام. آنقدر بگو، تا اینکه پروردگار عزیز، تو را دریابد.
قبل از خوابیدن، التماس کن، داداش جون! یک تسبیح حضرت زهرا “سلام الله علیها” بفرست. “آمن الرسول” را بخوان.
دائم سوره ی واقعه را می خوانی، آن هم به قصد اینکه سنار، سه شاهی پروردگار به تو مال بدهد!
خدا می دهد، آفا جان! سوره ی واقعه لازم نیست.
سوره ی تبارک را بخوان که _ان شاء الله_ قبرت توسعه پیدا بکند. خدا رحمت کند آقای خوانساری را که فرمود: من شبها سوره ی تبارک می خوانم. یک قدری قرآن بخوان که با قرآن بخوابی و آن وقت به امید پروردگار، وقت سحر برخیزی و ندای ملک داعی را لبیک بگویی.
سه تا صلوات بفرستید.

[ز ملک تا ملکوت ج1 ص 249- دروس اخلاق آیت الله حق شناس]
🌸🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.