2 نظر
  1. یونس می گوید

    سلام آقا سید دم شما گرم خدا قوت لوطی آخر مرامی به مولا خدا دختر گلتو پدر بزرگوارتو اساتید عزیزتو بیامرزه چله عاشورا رو برای شفای پدرم خوندم 22 روز گذشته حالش خیلی بهتره یطرف خودم خیلی رشد معنوی کردم نماز شب نمازای اول وقت حال معنوی تا عمر دارم مدیونتم و برای خودت مادر بزرگوار و امواتت دعا وطلب آمرزش میکنم.خواب دیدم شاگرد سیروسلوک حاج آقاحق شناس شدم قبولم کردن ایشون ولی چند روز بعد مرحوم شدن بعدش اومدم پیش شما شما راهنمایی منو بعهده گرفتی خیلی از لوطی گریو مرامت میگی رفیق بازیت یقین دارم راسته آرزومه منم رفیقت بشم بیام هیئت شما شده هفته ایی یه روز جان امام حسین بهونه نیارییا این همه مشکل و دردسر داری منم روش آقا سید منتظرما. شما دعا کن این محرم یه تکونی بخورم ارباب بی کفن نظری بهم کنه تغییر کنم.یا علی التماس دعا.

    1. سید ابراهیم خادم کانال می گوید

      سلام ممنون خدا یاریت کنه

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.