ایت الله حقشناس ره و معجزه نماز اول وقت

آیت الله حق شناس (ره):

🔶 یک معجزه از نماز
🔷 اگر به نماز اهتمام داشته باشید، همین نماز مشکلاتتان را برطرف می کند. حالا من یک معجزه از نماز را برای شما می گویم. یک بار که در مشهد به مسافرخانه رفته بودم، اتفاقا اتاقی که گرفتم، حمام داشت. یکی از این روزها وقتی می خواستم برای زیارت امام هشتم (ع) و نمازی که قطب راوندی (ره) برای رفع حوائج شخصیه می فرماید، حرکت کنم _جسارت است؛ اما_ این مستراح ها را که درست می کنند، گاهی ترشح می کند! بنده هم برای تطهیر به حمام رفتم و غفلت کردم از اینکه آب از ساعت هشت صبح تا پنج بعد از ظهر به خاطر تعمیرات، قطع می شود. گفتم: پروردگار عزیز! من به نماز اول وقت می خواهم متوسل شوم و حاجتم را بگیرم؛ غافل از اینکه آب قطع است. دوش را باز کردم و ته مانده ی آبی که در دوش بود آمد و آب قطع شد! یک وقت من متوجه شدم که آب قطع است.
به کلی توجهم جای دیگر رفت و گفتم: ای نماز اول وقت! تو که می دانی من می خواهم بروم بالای سر مبارک، آن دو رکعت را بخوانم و به علاوه خودم را برای نماز اول وقت مهیا کنم. خدا شاهد است، ناگهان دیدم آب وصل شد، آب فراوانی آمد که من تطهیر کردم و غسل گرفتم.
وقتی کاملا برای زیارت مهیا شدم، گفتم: بروم و یک تشکر از صاحب مسافرخانه بکنم که آب را وصل کرد. پایین رفتم و سلام کردم. گفتم: من از شما تشکر می کنم که امروز آب قطع نشد و به نظرم تا ظهر ادامه دارد. صاحب مسافرخانه گفت: آقا امروز آب از ساعت هفت صبح قطع است! من گفتم: نه؛ آب می آمد. گفت: اختیار دارید! نکند می خواهی ما را دست بیندازی آقای میرزا! شما که هیچ وقت با ما شوخی نمی کردی؟!
بنده یک مرتبه متوجه شدم که مطلب از چه قرار است! دیدی داداش جون؟!

#کتاب مواعظ جلد 2
#سخنرانی

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.