احادیث امام حسن عسکری (علیه السلام)

تحف العقول – حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : بحث بی ‏خود و لجبازى مكن كه ارزشت از بين مي رود. مزاح و شوخى نكن كه جراءت بر تو می ‏يابند.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 317

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : هر كس راضى به نشستن در مجلسى به كمتر از شخصيت خود باشد (يعنى تواضع كند) پيوسته خدا و ملائكه بر او درود می ‏فرستند تا از آنجا حركت كند. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 317

 يكى از شيعيان نامه ‏اى به حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) نوشت و اختلاف شيعه را در آن گوشزد مي كرد و در جواب او امام (علیه السلام) نوشت : خداوند مردم عاقل را مخاطب قرار داده، مردم در مورد من به چند دسته تقسيم مي شوند :
1- كسى است بينا است و راه رستگارى را مي داند چنگ به حقيقت زده و شاخه‏ هاى آنها را دستاويز كرده هيچ شك و ترديدى ندارد و جز به من پناه نمی ‏برد 2- كسى كه حقيقت را از اهل حق نگرفته آنها مانند دريانوردان هستند كه با اضطراب امواج مضطرب و با سكون آن ساكنند.
3- دسته ديگر شيطان بر آنها چيره شده و كار آنها رد كردن اهل حق است و بوسيله باطل به مبارزه حق رفتن بواسطه حسادتى كه دارند. رها كن آنهائى را كه به چپ و راست مي روند. چوپان وقتى بخواهد گوسفندهاى خود را جمع كند با كمترين كوشش جمع مي كند. از افشاگرى و رياست‏ طلبى بپرهيز كه موجب هلاكت مي شوند.  مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 317

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ به اسم اعظم خدا نزديك تر از سياهى چشم است به سفيدى آن. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 318

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : از تواضع سلام كردن به هركس است كه به او برخورد مي كنى و نشستن در محلى از مجلس كه كمتر از مقام تو است. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 318

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : از بزرگترين مصيبت ها كه پشت انسان را مي شكند همسايه ‏ايست كه اگر خوبى ببيند می ‏پوشاند و اگر بدى ببيند افشا مي نمايد.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 318

  حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) به شيعيان خود فرمود : شما را سفارش مي كنم به تقوى و پرهيزگارى از خدا و ورع در دين و كوشش براى خدا و راستگوئى و اداى امانت به هركس كه تو را امين قرار داد چه بد باشد و چه خوب. و طول سجده و حسن جوار، اين دستورات را پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورده. نماز بخوانيد در محله آنها و در تشييع جنازه آنها حاضر شويد و از بيمارانشان عيادت كنيد و حقوق آنها را بپردازيد زيرا يكى از شما وقتى با ورع و راستگو و امين و خوش اخلاق باشد با مردم ، مي گويند اين شيعه است موجب شادى و سرور من می ‏شود.از خدا بپرهيزيد و موجب آرايش ما باشيد و موجب ننگ و عار ما نباشيد مردم را به ما متمايل كنيد و از ما هر ناپسندى را جلوگيرى كنيد ، زيرا هر خوبى كه‏ درباره ما گفته شود ما شايسته آن هستيم و هر بدى بما نسبت دهند ما چنين نيستيم ما را در كتاب خدا حقى مقرر است و خويشاوندى با پيامبر اكرم و پاكى از جانب خدا كه هر كه ادعاى چنين پاكى را بنمايد دروغگو است. زياد ذكر خدا را كنيد و به ياد مرگ باشيد و قرآن تلاوت كنيد و صلوات بر پيامبر فرستيد زيرا صلوات بر پيامبر ده حسنه است. آنچه شما را توصيه كردم به آن حفظ كنيد شما را به خدا می ‏سپارم و به شما سلام مي رسانم.    مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 318

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : بد بنده ‏ايست كسى كه داراى دو چهره و دو زبان است در حضور برادرش از او تعريف مي كند ولى پشت سرش آبروى او را می ‏برد اگر به او ببخشند حسد می ‏ورزد و اگر گرفتار شود خوار و ذليلش مي كند. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 319

  حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : خشم كليد هر شَر است. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 319

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : از همه مردم ناراحت‏ تر ، انسان كينه ‏توز است.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 319

  حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمود : با ورع ترين مردم كسى است كه در مورد شبهه توقف نمايد و عابدترين مردم كسى است كه واجبات را به جا آورد و زاهدترين مردم كسى است كه حرام را ترك نمايد و كوشاترين مردم كسى است كه گناهان را ترك نمايد.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 319

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : شما را مدتى از زندگى محدود است و چند روز معين و مرگ ناگهان مي رسد و هر كه نيكى بكارد آن را درو مي كند در حالى كه بر او غبطه مي خورند و هر كه شرى را بكارد آن را می ‏درود با پشيمانى ، هر زارعى كشت خود را می ‏برد.
كسى كه كند مي رود بهره ‏اش را از نظر روزى ديگرى نمی ‏برد. و حريص بدست نمی ‏آورد چيزى را كه برايش مقدر نشده هر كه به او خوبى برسد خدا عطايش نموده و هر كه جلو شرى از او گرفته شود خدا نگهداريش كرده.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 319

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : قلب احمق در زبان اوست و زبان حكيم در قلبش.  مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : مبادا رزق مقسوم تو را از عمل واجب باز دارد.  مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

  حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : هر عزيزى كه حق را ترك كند ذليل می ‏شود و چنگ بحق نمي زند هيچ ذليلى جز اينكه عزيز می ‏شود. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : دو خصلت است كه بالاتر از آن دو نيست : ايمان به خدا و نفع براى برادران.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : جراءت فرزند نسبت به پدر در كوچكى موجب نافرمانى او می ‏شود در بزرگى.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : از ادب دور است شادمانى كردن در حضور شخص محزون. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

  حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : تواضع نعمتى است كه بر آن نعمت مورد حسد قرار نمي گيرى. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : نبايد طورى احترام كرد شخص را كه بر او گران و دشوار آيد.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : هركس در پنهانى برادر خود را پند دهد او را آراسته و هر كه آشكارا به او اندرز گويد عيب جوئى از او كرده. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

 حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود : هيچ بلائى نيست مگر اينكه خدا را نعمتى در رابطه با آن هست كه آن بلا را می ‏پوشاند.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 320

 حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : سخاوت اندازه دارد اگر زيادتر شد اسراف است و احتياط و دورانديشى نيز اندازه دارد اگر زياد شد ترس است. اقتصاد و ميانه ‏روى اندازه دارد اگر زياد شد بخل است. شجاعت اندازه دارد اگر اضافه شد تهور و بی ‏باكى است. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : در ادب تو همين بس كه پرهيز كنى از آنچه از ديگران خوشت نمی ‏آيد.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

 حضرت امام عسكرى (علیه السلام)فرمود : از هر زيركى كه آرام است بترس.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

حضرت امام عسكرى(علیه السلام) فرمود : بهترين برادران تو كسى است كه از خطاى تو نسبت به خود فراموش كند. ناتوان ترين دشمنان از لحاظ مكر و حيله دشمنى است كه دشمنى خود را آشكار نمايد. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : زيبائى جمال ظاهر است و عقل خوب داشتن زيبائى باطن.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

 حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : كارهاى زشت را در خانه ‏اى قرار داده ‏اند و كليدش دروغگوئى است . مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : هر گاه دلها در نشاط باشند آنها را به عبادت عادت دهيد و اگر فرار داشته باشند آنها را رها كنيد.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : كسى كه زياد در خواب باشد خوابهاى پريشان می ‏بيند : منظور امام (ع) ممكن است اين باشد كه دنيا طلبى مانند خواب است و آنچه حاصل اين تلاش است مانند خواب ديدن است. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : نادانى دشمن و حلم حاكم است ، آسايش دل را نچشيده كسى كه بوسيله حلم جرعه جرعه خشم خود را فرو نخورد اگر آنچه مقدر است بايد انجام شود زارى و اندوه براى چيست؟   مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

 حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : هركس طبعاً با ورع باشد و آراسته به بخشش و نيكوكارى باشد دشمنانش از او تعريف مي كنند و در پناه تعريف و تمجيد در امان از نقص و انتقاد است. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 323

 حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : هركس بستايد كسى را كه شايسته نيست خود را متهم نموده. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 324

 حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : نعمت را نمی ‏شناسد مگر سپاس گزار و سپاس گزارى نمي كند مگر عارف. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 324

حضرت امام عسكرى(علیه السلام) فرمود : جلو سؤال و درخواست را تا موقعى كه برايت تحمل امكان دارد بگير زيرا هر روز را رزق جديدى است. و بدان كه التماس ارزش را از ميان می ‏برد و موجب رنج و خستگى می ‏شود. صبر كن تا خداوند درى را بگشايد كه به آسانى وارد آن شوى چقدر نيكى نزديك است بگرفتار و آسايش به بيمناك ترسان. گاهى ممكن است تغيير زندگى نوعى ادب از جانب خدا باشد و بهره ‏ها درجاتى دارد. پس عجله مكن در مورد ميوه ‏اى كه نرسيده، بآن موقعش خواهى رسيد. بدان آن كس كه تدبير حال تو را مي كند بهتر مي داند چه وقت براى تو صلاحيت دارد اعتماد بحسن انتخاب او بكن تا اوضاعت خوب شود. نيازهاى خود را پيش از موقع با عجله مخواه كه موجب تنگدلى و ناراحتى و نااميديت می ‏شود. مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 324

 حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : هر كس به باطل گرايد وارد خانه پشيمانى شده.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 324

  حضرت امام عسكرى (علیه السلام) فرمود : هركس ياد نداشته باشد نگهدارى مال را ياد ندارد بخشيدن را.مواعظ امامان عليهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، جلد 1 صفحه 324

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) : جدال و نزاع مکن که خوبی و نیکوئی تو می رود و مزاح مکن که دیگران بر تو جسور می شوند.    ترجمه انوارالبهیه صفحه 351 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) : از تواضع آن است که بر هرکس می گذری سلام کنی و پائین تر از صدر مجلس بنشینی. ترجمه انوارالبهیه صفحه 351 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام): پارساترین مردم کسی است که نزد شبهه توقف کند ( و اقدام به کاری که بر او نا معلوم است ننماید ) عابد ترین مردم کسی است که در انجام فرائض پایداری کند ، زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک کند ، پر زحمت ترین مردم کسی است که گناهان را مرتکب نشود.  ترجمه انوارالبهیه صفحه 351 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) : شخص مومن برای مومن برکت است و برای کافر حجت است.ترجمه انوارالبهیه صفحه 351{از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره)}

حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) : دل شخص احمق در دهانش و دهان مرد حکیم درون دل او است.ترجمه انوارالبهیه صفحه 352 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام): روزی تضمین شده ، تو را از کارهای واجب مشغول نسازد ( روزی تو بدون تردید خواهد رسید و تو برای بدست آوردن آن ، خود را از اعمال واجب باز مدار ).  ترجمه انوارالبهیه صفحه 352 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام): اظهار خوشحالی کردن نزد شخص غمگین از ادب نیست. ترجمه انوارالبهیه صفحه 352 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام): تربیت نمودن و رام کردن شخص جاهل و برگرداندن معتاد از عادتش مانند معجزه است ( کسی که به چیزی عادت کرد باز گرداندنش بسیار مشکل و از عهده مردم عادی خارج است ).  ترجمه انوارالبهیه صفحه 352 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) : تواضع نعمتی است که مورد حسد مردم واقع نمی شود. ترجمه انوارالبهیه صفحه 352 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) : هرکس برادر خود را در خفاء پند دهد او را آراسته است و کسی که آشکارا پندش دهد او را معیوب ساخته است.  ترجمه انوارالبهیه صفحه 353 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) : چقدر زشت است که مومن رغبت و میل به چیزی داشته باشد که باعث ذلت و خواری او شود. ترجمه انوارالبهیه صفحه 353 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) : جود و بخشش اندازه دارد که اگر بر آن افزوده شود اسراف است و حزم و احتیاط اندازه دارد که اگر از اندازه بگذرد ترس و جبن است و اقتصاد و میانه روی اندازه دارد که اگر بر آن افزوده شود بخل است ، و شجاعت اندازه دارد که اگر بر آن اضافه شود تهور و بی باکی است ، همین اندازه ادب برای تو کافی است که اجتناب کنی از کارهایی که دوست نداری دیگران میکنند.  ترجمه انوارالبهیه صفحه 353 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام): نیکوئی صورت زیبایی ظاهر و نیکوئی خرد ، زیبائی باطن است.  ترجمه انوارالبهیه صفحه 353 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) : کسی که به خدا اُنس گرفت از مردم وحشت میکند.  ترجمه انوارالبهیه صفحه 353 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) : کسی که زیاد بخوابد خواب پریشان می بیند ؛ یعنی طالب دنیا مانند شخص خواب است و آنچه از دنیا به دست می آورد مانند خوابی است که دیده.  ترجمه انوارالبهیه صفحه 354 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام): ناپاکی ها در خانه ای ریخته شده و کلید آن دروغ است.  ترجمه انوارالبهیه صفحه 354 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) : کسی که پرهیزکاری خوی او و بزرگواری طبیعت او و بردباری خصلت او باشد ؛ دوستانش بسیار و ثنا خوانش بی شمار خواهد شد و به وسیله ثنا خوانی مردم از دشمنانش انتقام خواهد گرفت. ترجمه انوارالبهیه صفحه 354 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) : وصول و رسیدن به خداوند سفری است که رسیدن به آن جز به وسیله سوار شدن بر شب { بیداری و عبادت در شب } امکان پذیر نیست. ترجمه انوارالبهیه صفحه 354 { از تالیفات حاج شیخ عباس قمی (ره) }

امام حسن عسکری (علیه السلام) : گرچه خداوند در نظام حکیمانه آفرینش ارتزاق ( روزی ) مردم را تضمین کرده است ولی مبادا اندیشه ی ضمانت خداوند رازق مغرورتان سازد و شما را از انجام فریضه کار و کوشش بازدارد.        الحدیث جلد 3 صفحه 1

امام حسن عسکری (علیه السلام) فرموده است : جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف میشود ، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد که اگر از حدش فزونتر شد ترس خواهد بود ، صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است و شجاعت و دلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهور و بی باکی خواهد بود.  الحدیث جلد 1 ص 78

حضرت امام حسن عسكري (علیه السلام) : دوست شخص نادان همواره در زحمت و ناراحتي است. الحديث جلد 2  صفحه 95

امام حسن عسكري (علیه السلام) : آن كس كه برادر خود را در خلوت اندرز و نصيحت گويد به وي جمال و زيبايي بخشيده است و كسي كه به برادرش آشكارا (در برابر ديگران) نصيحت و اندرز گويد وي را نامزين (كوچك) ساخته است. الحديث جلد 2  صفحه 129

امام حسن عسكري (علیه السلام) : نفوذ شرك در ضمير مردم ، پنهان‌تر از آن است كه مورچه سياهي در شب تيره و تاريكي روي گليم سياهي راه برود. (وقتي بشر در آن شرايط تاريك و سياه از راه‌رفتن مور آگاه نشود ، قطعاً از شرك ، كه پنهان‌تر از آن است ، آگاه نخواهد شد.) الحديث جلد 2 صفحه 171

امام حسن عسکری(علیه السلام) : معیار بندگی و عبادت ، بسیاری روزه و نماز یعنی روزه و نماز مستحبی نیست ، بلکه عبادت ، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است .الحدیث جلد 2 صفحه 251

امام حسن عسکری (علیه السلام)می فرمایند : خداوند به پدر و مادر، پاداش بزرگی عنایت می فرماید ، آنان می گویند پروردگارا این همه تفضل درباره ما از کجاست ؟ اعمال ما شایسته چنین پاداشی نیست . در جواب گفته می شود : این همه عنایت و نعمت پاداش شماست که به فرزند خود ، کتاب خدا را آموختید و او را در آئین اسلام ، بصیر و بینا ، تربیت کردید .الحدیث جلد 2 صفحه 385

از حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام روايت شده كه ابا دلف يك درخت خرما صدقه داد كه سه هزار و شصت دانه‏ ى خرما داشت خداوند بعدد هر دانه‏ ى خرما يك قريه به او عنايت فرمود كه مجموع سه هزار و شصت قريه باشد.   ارشاد القلوب  جلد 1  صفحه  265

امام حسن عسکری (علیه السلام) می فرمود : نزاع و جدال مکن که آبرویت می رود و شوخی مکن که بر تو جرأت می یابند. تحف العقول صفحه 486 ، گذرنامه بهشت ؛ شرح موضوعی زیارت جامعه کبیره ، استاد سید کاظم ارفع ؛ صفحه 468

مردی به نام کامل مدنی جهت پرسش مسائلی به محضر امام حسن عسکری (علیه السلام) شرفیاب شد : همو می گوید : وقتی خدمت حضرت رسیدم دیدم لباس سفید و نرمی بر تن دارند ، نزد خود گفتم : ولّی خدا و حجت او لباس نرم و لطیف می پوشد ، و ما را به مواسات با برادران فرمان می دهد و از پوشیدن چنین لباسی باز می دارد ! امام (علیه السلام) تبسّم نمودند و آستین های خود را بالا زد ، دیدم پلاسی سیاه و خشن در زیر لباس بر تن دارند فرمودند : ای کامل ؛ این پلاس خشن برای خدا و این لباس نرم که روی آن پوشیده ام برای شماست. بحارالانوار جلد 50 صفحه 253 ، گذرنامه بهشت ؛ شرح موضوعی زیارت جامعه کبیره ، استاد سید کاظم ارفع ؛ صفحه 155

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.