احاديث از امام علی (عليه السلام) بخش ۱

امام علي (علیه السلام ) : ۱٫دين شخصيت و بزرگي بخشد ۲٫دانش عظمت بخشد ۳٫خودخواهي ، سرافکندگي آورد ۴٫بخشش رفتار پسنديده است ۵٫سستي ( در همه امور ) تباهي فرصت است. ۶٫فروتني عظمت آورد. ۷٫دنيا گذرا است و آخرت پاينده است. ۸٫عدالت دلپذير است. ۹٫عقل نگهبان ( انسان ) است. غررالحکم صفحه ۱۵

امام علي(علیه السلام ) : ۱٫پاکدامني ، نعمت است.۲٫انسان فرومايه ، فريب خورده است.۳٫انديشه و فکر کردن انسان را هدايت ميکند.۴٫راستگويي رستگاري آورد و دروغگويي زشتي آورد.۵٫انسان بخشنده گشاده رو است.۶٫دروغگويي خيانت است.۷٫دنيا پرستي ، گمراهي آورد.۸٫هوس راني هلاکت آورد.۹٫يقين ( به خداوند ) عبادت است.۱۰٫قناعت و ميانه روي ، ثروت آورد.۱۱٫حسادت ، انسان را رنجور و بيمار کند. غررالحکم صفحه ۱۶

امام علي (علیه السلام ) : ۱٫تفکر کردن ، عبادت است.۲٫نااميدي ( از مردم ) ، آزادگي است.۳٫خودنمايي ( ريا ) شرک ( به خدا ) است.۴٫خودپسندي ، تباهي است.۵٫طمع ، زيان آور است.۶٫پيروزي با دور انديشي است.۷٫خواهشهاي نفساني آفت اند.۸٫پاکدامني ، پارسايي است. غررالحکم صفحه ۱۷

امام علي (علیه السلام ) : ۱٫صبر و شکيبايي ، بنياد کارهاست.۲٫بخشندگي ، شايسته ترين رفتار است.۳٫راستگويي ، ارزشمندي است و دروغگويي ، فرومايگي است.۴٫ترس از خدا رستگاري است.۵٫موفقيت ، خواست خداوند است.۶٫خودپسندي ، کم خردي است.۷٫دانش ، گنج است.۸٫ايمان ، رستگاري است.۹٫نيکوکاري ، شرافت است. غررالحکم صفحه ۱۸

مطالب پیشنهادی سایر نوشته های این نویسنده

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.